Typy svařovacích kabelů, vlastnosti, výpočet délky

Jaký průřez svařovacích kabelů vybrat? Jaké jsou mezi svařovacími kabely rozdíly? Jaké jsou úbytky napětí na kabelu a proudové zatížení v závislosti na průřezu a délce? Jakou délku kabelů zvolit? To vše najdete v našem článku.

 

Typy svařovacích kabelů

Problematiku svařovacích kabelů z hlediska průřezu kabelu, délky kabelu, úbytku napětí a proudového zatížení, řeší norma ČSN 34 7470 - část 6. Norma však neřeší materiál pláště kabelu a je navržena tak, aby bylo možno použít různé typy kabelů.

V současné době se můžete nejčastěji setkat se svařovacími kabely ve dvou provedeních - kabely s PVC pláštěm a kabely s gumovým pláštěm. Mezi jedny z nejpoužívanějších patří kabely italského výrobce I.C.E.M. Snc di Marchetti Giulio & Mario. Jde o kabely s obchodním označením SIMPLEX (PVC plášť) a kabely s obchodním označením EPROFLEX H01N2-D (gumový plášť) s mezinárodně uznávanou certifikací »HAR«.

Kabely se od sebe neliší pouze materiálem opláštění, ale zejména průměrem jednotlivých měděných drátků ve vodiči a jejich celkovým počtem. Kabely typu EPROFLEX H01N2-D mají (v závislosti na průřezu kabelu) až 2,5 krát větší počet jemných drátků než kabely typu SIMPLEX. Díky tomu kabely typu EPROFLEX H01N2-D snesou více ohybů, dobře snášejí teplo, na mrazu se nelámou a proto mají výrazně větší životnost. Kabely EPROFLEX H01N2-D jsou proto výrobcem deklarovány jako speciální kabely pro svařování.

 

H01N2-D - to je oč tu běží...

Zde si dovolíme malou odbočku: SIMPLEX a EPROFLEX je pouze obchodní označení kabelů od konkrétního výrobce. Na trhu lze samozřejmě nalézt i kabely od výrobců jiných. Pokud se v nabídce kabelů nevyznáte, ale zároveň chcete mít jistotu, že objednáváte skutečně kvalitní kabely, pak vždy (bez ohledu na výrobce) hledejte kabely s označením H01N2-D. Tato specifikace zaručuje, že se jedná o speciální kabely pro svařování s požadovanými vlastnostmi - gumový plášť, větší množství měděných drátků, vyšší ohebnost apod.

 

Technická data kabelů SIMPLEX a EPROFLEX (údaje v závorce)

Průřez jádra Max. průměr drátu vodiče Tloušťka izolace Celkový průměr Max. odpor vodiče při 20 °C Jmenovité napětí U0/U Proudová kapacita při zatížení 60% Proudová kapacita při zatížení 35%
[mm2] [mm] [mm] [mm] [ohm/km] [V] [A] [A]
16 0,31 (0,21) 1,8 (2,0) 8,2 (9,2) 1,21 450/750 (100/100) 175 230
25 0,31 (0,21) 2,0 (2,0) 10,2 (10,7) 0,78 450/750 (100/100) 230 300
35 0,31 (0,21) 2,2 (2,0) 11,6 (12,4) 0,554 450/750 (100/100) 290 375
50 0,31 (0,21) 2,4 (2,2) 13,6 (14,2) 0,386 450/750 (100/100) 365 480
70 0,31 (0,21) 2,6 (2,4) 15,6 (16,4) 0,272 450/750 (100/100) 460 600
95 0,31 (0,21) 2,8 (2,6) 18,2 (19,0) 0,206 450/750 (100/100) 560 730
120 0,31 (0,21) 3,0 (2,8) 20,4 (21,0) 0,161 450/750 (100/100) 650 850

 

Standardně se ke svařovacím zdrojům dodávají kabely o délce 3 nebo 5 metrů. Velmi častou otázkou našich zákazníků ale je, jaký zvolit průřez kabelu u dlouhých svařovacích kabelů - např. 10 metrů a více. To snadno zjistíme pomocí výpočtu úbytku napětí na kabelu.

 

Úbytek napětí na kabelu

Podle normy by úbytek napětí na kabelech neměl překročit 2 V. Předpokládejme, že potřebujeme kabely o délce 10 metrů a budeme svařovat proudem 110 A (např. pro obalenou elektrodu 2,5 mm). Bude stačit kabel o průřezu 16 mm2?

V tabulce výše vidíme, že kabel EPROFLEX H01N2-D o průřezu 16 mm2 má maximální odpor 1,21 ohm/km. To je 0,00121 ohm/m. Odpor vynásobíme celkovou délkou svařovacích kabelů 20 m (10 m kabel zemnící + 10 m kabel s držákem elektrody) a získanou hodnotu vynásobíme předpokládaným svařovacím proudem v ampérech.

 

0,00121 [ohm/m] x 20 [m] x 110 [A] = 2,662 [V]

 

Výpočtem jsme zjistili, že úbytek napětí na kabelech o průřezu 16 mm2 bude 2,662 V, což je hodnota mimo doporučenou toleranci (max. 2 V). S největší pravděpodobností proto bude nutné použít kabely s průřezem 25 mm2. Ty mají maximální odpor 0,78 ohm/km, což je 0,00078 ohm/m.

 

0,00078 [ohm/m] x 20 [m] x 110 [A] = 1,716 [V]

 

Výpočtem jsme zjistili, že úbytek napětí na kabelech o průřezu 25 mm2 bude 1,716 V, což je hodnota v doporučené toleranci (max. 2 V). Kabely budou pro požadovanou aplikaci vhodné.

 

 

Aktuální nabídka kabelů H01N2-D

Sady kabelů Kabely zemnící Kabely s držákem elektrody Kabely v metráži
×

Splátková kalkulačka ESSOX