Jak svařovat s CO2: Kompletní průvodce

Svařování MAG s použitím čistého oxidu uhličitého (CO2) je stále jednou z nejrozšířenějších metod svařování v ochranné atmosféře. Důvodem je nízká cena ochranného plynu a jeho snadná dostupnost. Přinášíme podrobného průvodce krok za krokem, jak efektivně s CO2 svařovat.


Co je metoda MIG/MAG

Svařování v ochranné atmosféře, kdy je svařovací drát navinut na cívce a podavačem drátu ve svářečce je přiváděn do svařovacího hořáku, se obecně nazývá jako poloautomatické svařování MIG/MAG. Svařované místo musí být během svařování chráněno ochranným plynem, který zamezuje přístupu vzduchu k roztavenému svarovému kovu - svarové lázni. A rozdíl mezi MIG a MAG svařováním je právě v použitém ochranném plynu. Metoda MAG (Metal Active Gas) označuje svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu (CO2, směsné plyny na bázi argonu), metoda MIG (Metal Inert Gas) označuje svařování v ochranné atmosféře inertního plynu (argon). Více o metodě MIG/MAG se můžete dozvědět v našem článku Metoda MIG/MAG - základní seznámení.

V tomto článku se ale budeme věnovat svařování s čistým CO2, které je i přes mnoho nevýhod stále velmi rozšířeným ochranným plynem, se kterým se můžeme díky snadné dostupnosti setkat zejména v menších provozech nebo v domácích podmínkách.

 

Výhody a nevýhody při svařování s CO2

Výhody při svařování s CO2

 • Nízké náklady na pořízení ochranného plynu
 • Dostupnost plynu – lahev lze naplnit např. u firem, které se zabývají hasicí technikou
 • Vysoká rychlost svařování
 • Dobrý průvar materiálu

Nevýhody při svařování s CO2

 • Až na pár výjimek lze plyn použít výhradně s plnými dráty a pro svařování běžné uhlíkové (konstrukční) oceli
 • Méně stabilní oblouk a horší kresba svaru než u směsných plynů
 • V porovnání se směsnými plyny vyšší tvorba rozstřiku (kuliček kovu, které ulpí v průběhu svařování na materiálu)
 • Díky většímu rozstřiku nižší životnost spotřebních dílů (kontaktní špičky, hubice)  
 • Nelze svařovat v pulsním režimu (PULSE, DOUBLE PULSE)
 • Více čištění finálního svaru od rozstřiku = vyšší spotřeba brusných materiálů
 • Riziko „zamrznutí“ redukčního ventilu při vyšším průtoku plynu (zejména v chladných prostorách)

 

Zařízení a pomůcky potřebné při svařování s CO2


Správný postup při svařování s CO2

Příprava na svařování s CO2

Příprava materiálu: Očistěte povrch materiálu od nečistot, rzi nebo nátěrů. Použijte drátěný kartáč nebo brusný či lamelový kotouč. Pro odmaštění použijte technický benzín.

Nastavení svářečky: Nastavte požadované svařovací parametry – posuv drátu nebo svařovací proud, svařovací napětí – dle průměru svařovacího drátu nebo tloušťky základního materiálu. U synergických svářeček je nastavení výrazně jednodušší – obvykle stačí zadat pouze průměr drátu a druh ochranného plynu.

 

Svařování s CO2

Zapojení CO2: Připojte redukční ventil na tlakovou lahev s CO2. Na výstup ventilu připojte plynovou hadici od svářečky. Otevřete redukční ventil na lahvi s CO2 a nastavte požadovaný průtok plynu (obvykle 10-15 l/min.).

Zahájení svařování: Spusťte oblouk a začněte svařovat.

 

Kontrola a čištění po svařování s CO2

Kontrola svaru: Po dokončení svařování zkontrolujte svar na přítomnost vad. Chybné svary je možná vydrážkovat nebo vybrousit a zavařit znovu.

Čištění: Odstraňte kuličky kovu (rozstřik), které v průběhu svařování ulpěly na základním materiálu. Nejlépe se k tomu hodí úhlová bruska s odpovídajícím brusným kotoučem.

Finální opracování: Pokud bude svar na finálním výrobku viditelný, nebo plánujete na výrobku povrchovou úpravu (lak, komaxit), opracujte svary tak, aby byly pohledově hezké. K tomu se opět hodí úhlová bruska s odpovídajícím brusným kotoučem.

 

Tipy pro svařování s CO2

Separační prostředky proti rozstřiku

Aby se zabránilo ulpívání rozstřiku na základním materiálu, je dobré použít speciální prostředky proti rozstřiku. Ty jsou nejčastěji dodávány buď ve formě spreje, nebo kapaliny do rozprašovačů. Separační prostředek proti rozstřiku vytvoří po aplikaci na základní materiál ochranný film, který ulpívání rozstřiku významným způsobem zabraňuje. Menší množství rozstřiku znamená měně čištění svaru, nižší spotřebu brusných kotoučů a tím i nižší časovou a finanční náročnost.

Vedle separačních prostředků určených na základní materiál existují i separační prostředky proti ulpívání rozstřiku na hubici svařovacího hořáku. Ty jsou dodávány výhradně ve formě spreje a nejsou určeny pro aplikaci na základní materiál.

 

Výběr správného svařovacího drátu

Chcete-li při svařování s CO2 dosáhnout kvalitního svaru, je nutné použít i kvalitní přídavný materiál – MAG svařovací drát na ocel. Skoro by se chtělo říct: „A jaké asi tak mohou být v obyčejném ocelovém drátu rozdíly?“. Právě, že mohou… Ať již se jedná o kvalitu vstupní suroviny (železného šrotu), ze které se drát vyrábí, o jeho chemické složení bez nežádoucích příměsí, mechanické vlastnosti výsledného svarového kovu nebo kvalitu vinutí drátu na cívce...

Pro co nejlepší výsledky proto vždy doporučujeme svařovací dráty od ověřených dodavatelů (např. Sidergas), u kterých máte jistotu, že splňují nejpřísnější normy. V našem sortimentu naleznete pouze kvalitní svařovací dráty pro svařování s CO2 v různých baleních (cívky, sudy), průměrech (0,6 - 1,2 mm) a specifikacích (G3Si1, G4Si1). Dráty nabízíme jak ve variantě poměděné, tak i ve variantě nepoměděné.

 

Časté otázky a odpovědi při svařování s CO2

Je plyn CO2 vhodný pro všechny typy materiálů?

Není. Jak již bylo řečeno, ochranný plyn CO2 lze (až na drobné výjimky) použít výhradně na plné dráty pro svařování běžné, uhlíkové (konstrukční) oceli. Výjimkou je např. trubičkový drát na nerez Böhler FOXcore 308L-T1, který lze s ochranným plynem CO2 použít. Obecně lze říci, že plyn CO2 je vhodný pro ocel a pro ostatní materiály je nutné zvolit jiný ochranný plyn - směsný plyn na nerez nebo argon na hliník.

 

Je možné s CO2 svařovat v pulsu?

Není. Pulsní svařování je metoda svařování, která využívá pulsace svařovacího proudu k dosažení lepšího průvaru a minimalizaci deformace základního materiálu. Pro tuto metodu je ale nutný směsný plyn.

 

Jaké jsou náklady na svařování s CO2?

Samotné náklady na pořízení plynu CO2 jsou cca o 40 % nižší než při pořízení směsného plynu. Vícenáklady se ale objeví ve vyšší spotřebě brusných materiálů, prostojích při začišťování svarů, v častější výměně spotřebních dílů apod.

 

Závěrečná doporučení pro svařování s CO2

Používání CO2 je stále nejjednodušší cestou, jak svařovat ocel v ochranné atmosféře. Důvodem je snadná dostupnost a cena ochranného plynu CO2. Pokud akceptujete některé nevýhody – méně stabilní oblouk a horší kresba svaru, větší rozstřik, více broušení, vyšší spotřeba kontaktních špiček – pak je tato varianta určena právě Vám. V opačném případě doporučujeme vyzkoušet svařování se směsným plynem (Ar+CO2) a porovnat výsledek. Možná dojdete k přesvědčení, že svařování ve směsi je pro Vás zajímavější i přes vyšší cenu ochranného plynu.

Ale ať již zvolíte jakýkoliv ochranný plyn, vždy je při svařování třeba dodržovat všechny bezpečnostní zásady a postupy, dbát na správné nastavení svářečky a věnovat pozornost výběru kvalitního svařovacího drátu.

×

Splátková kalkulačka ESSOX