Řešení reklamací

Vyskytl se u zakoupeného zboží problém během záruční doby? Zde naleznete informace o způsobu řešení.

 

Reklamace v autorizovaném servisu

Zakoupené zboží lze reklamovat přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku. Seznam středisek naleznete v návodu ke zboží, v záručním listu (je-li ke zboží vydán) nebo na internetových stránkách výrobce. K reklamaci budete potřebovat doklad o koupi výrobku (fakturu).

 

Reklamace u naší společnosti

Zakoupené zboží lze reklamovat přímo u naší společnosti. Reklamaci můžete uplatnit buď osobně v naší prodejně, nebo po předchozí dohodě (telefonicky, e-mailem) zajistíme přepravu reklamovaného zboží k nám smluvním přepravcem. Adresa prodejny a kontaktní informace viz KONTAKTY.

Jak připravit zásilku

 1. Pečlivě vyplňte Reklamační protokol.
 2. K reklamovanému zboží přiložte vyplněný Reklamační protokol, záruční list (je-li k dispozici) a kopii daňového dokladu. Dle charakteru vady doporučujeme přiložit i odpovídající příslušenství (např. svářečka špatně svařuje = svářečka + kabely + hořák), případně nás kontaktujte s dotazem na to, jaké příslušenství přiložit.
 3. Zásilku zabalte tak, aby byla zajištěn bezpečný transport k nám. Pokyny pro správné zabalení naleznete například ZDE (Česká pošta), ZDE (přepravce PPL) nebo ZDE (přepravce DPD).
 4. Zásilku označte viditelným nápisem REKLAMACE. Štítek s adresou příjemce nemusíte vyplňovat, řidič přepravní společnosti si přiveze vlastní, již předvyplněný štítek.
 5. Až bude zásilka připravena, sdělte nám přesnou adresu, kde bude možné zásilku vyzvednout a dále i telefonní kontakt na osobu, která bude zásilku předávat. Tyto informace nám sdělte buď e-mailem nebo telefonicky.
 6. V předem domluveném termínu Vás navštíví řidič přepravní společnosti a zásilku vyzvedne.

 

Termín pro vyřízení reklamace

Všechny reklamace vyřizujeme v souladu s Reklamačním řádem. Jsme si vědomi toho, že s reklamací zboží pro Vás mohou vzniknout vážné komplikace (např. omezení výroby). Proto všechny reklamace řešíme v co nejkratším možném termínu a za využití všech možností.

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může u některých výrobků sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závisí na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem prodejního dokladu nebo přepravního listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou prodávajícímu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena na záručním listu či daňovém dokladu, který je nedílnou součástí dodávky. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zboží musí být v odpovídajícím obalu, zajišťujícím bezpečný transport. Zboží musí být v úplném stavu a včetně souvisejícího příslušenství. Ke zboží musí být přiložen vyplněný Reklamační protokol, záruční list (pokud byl dodán) a zároveň kopie daňového dokladu, potvrzující nákup.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, případně v součinnosti s prodávajícím).
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou nebo porušením obecně platných zásad pro daný druh zboží.
 • Používáním zboží v podmínkách, pro které není určené, nebo které neodpovídá svými parametry parametrům uvedeným v přiložené dokumentaci nebo na obalu výrobku.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 • Zboží, u kterého byla během záruční lhůty překročena jeho deklarovaná životnost.
 • Zboží, poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

 

Reklamační podmínky

Reklamace vyřizuje prodávající, popřípadě autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží. V případě, že seznam není přiložen, sdělí nejbližší středisko prodávající.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. srpna 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

×

Splátková kalkulačka ESSOX