Samostmívací kazety a norma EN 379

Optická kvalita, klasifikace samostmívací kazety, optická třída, optická čistota, hodnoty 1/1/1/1, 1/2/1/3. Mnoho různých pojmů, ale vždy stejná klasifikace kvality samostmívací kazety dle normy EN 379. Co znamená tato norma a jaký je význam jednotlivých hodnot u samostmívacích kukel? To vše zjistíte v našem článku.

 

Co je to optická čistota a co je norma EN 379?

Každý ví, že svařovací kukly jsou navrženy tak, aby chránily obličej i oči před jiskrami, rozstřikem a intenzivním zářením elektrického oblouku. Výběr správné kukly je základním požadavkem pro bezpečnost práce. Kukla ale ovlivňuje i Vaše pohodlí při práci a celkovou produktivitu, nemluvě o výsledné kvalitě Vaší práce.

Nejdůležitější vlastností samostmívací svařovací kukly je proto vedle pohodlí především to, jak dobře a čistě je vidět přes samostmívací kazetu. Termín používaný k popisu této funkce a k vyjádření jednotlivých parametrů kazety se nazývá optická čistota (optical clarity).

V dávné minulosti bylo velmi složité posoudit nebo popsat kvalitu samostmívací kazety. Rozdíly mezi špatnou a dobrou kazetou byly sice patrné při praktickém používání kukly, ale posoudit a určit jemné rozdíly mezi kvalitativně podobnými kuklami bylo velmi obtížné. Z těchto důvodů byla v Evropě zavedena norma EN 379, která popisuje a hodnotí optickou kvalitu svařovací kukly resp. její samostmívací kazety. Každá v Evropě prodávaná kukla musí být podle této normy hodnocena ještě před zahájením prodeje. Pro evropského zákazníka se tak stává hodnocení dle EN 379 jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru samostmívací kukly.

Samostmívací kazety podléhají hodnocení ve čtyřech důležitých metrikách, o kterých si řekneme více. Každá kategorie je hodnocena na stupnici od 1 do 3, přičemž hodnota 1 je nejlepší a hodnota 3 je nejhorší.

 

Čím je definována optická čistota?

Jednotlivé metriky a hodnoty samostmívací kazety jsou definovány testy, které měří optickou třídu, difuzi světla, homogenitu zatmavení a úhlovou propustnost světla.

 

Optická třída (optical class) - 1/X/X/X

Tato metrika definuje, jak zkreslený je obraz, pokud se díváte přes kazetu samostmívací kukly. Je obraz ostrý a jasný (hodnota 1), nebo je deformovaný a spíše připomíná pohled skrz vodní hladinu (hodnota 3)?

 

Optická třída 3 - zkreslení kazety (simulace)

Optická třída 3 - zkreslení kazety (simulace)

 

Třída difuze světla (diffusion of light class) - X/1/X/X

Tato metrika definuje úroveň rozptylu světla v závislosti na množství výrobních nečistot v materiálu (skle) kazety. Představte si, jak to vypadá, pokud máte odřená skla brýlí, škrábance apod. Kukly s hodnocením 1 mají kazetu vyrobenu z výjimečně čirých materiálů bez jakýchkoliv nečistot a poškození.

 

Třída difuze světla 3 - snížení čistoty obrazu (simulace)

Třída difuze světla 3 - snížení čistoty obrazu (simulace)

 

Třída změny ve světelné propustnosti (variations in luminous transmittance class) - X/X/1/X

Tato metrika definuje homogenitu zatmavení u kazety v aktivním stavu. Při testování homogenity je měřena úroveň zatmavení na celé ploše kazety - při nastavení např. DIN 9 by tato hodnota měla být stejná zleva doprava, shora dolů a také v rozích. Pak má světelná propustnost kazety hodnotu 1. Naopak u levných kazet může být úroveň zatmavení po celé ploše nehomogenní a s různou úrovní DIN - kazeta má tmavší a světlejší místa. Pak může mít světelná propustnost kazety až hodnotu 3.

 

Třída propustnosti světla 3 - nehomogenní úroveň zatmavení v celé ploše (simulace)

Třída propustnosti světla 3 - nehomogenní úroveň zatmavení v celé ploše (simulace)

 

Třída úhlové závislosti propustnosti světla (angle dependence on luminous transmittance class) - X/X/X/1

Podobně jako u změny světelné propustnosti tato metrika definuje homogenitu zatmavení kazety, ale tentokrát v závislosti na úhlu pohledu svářeče - typicky při svařování v polohách. Je jedno, zda zleva doprava, shora dolů, nebo přes roh. Při pohledu přes okraj kazety (pohled z úhlu) by tak měla být úroveň zatmavení stejná, jako při pohledu přímo před sebe (pohled kolmo na kazetu). Pohled z úhlu by měl být bez deformací, tmavých oblastí či rozmazání.

 

Třída úhlové závislosti propustnosti světla a její homogenita

Třída úhlové závislosti propustnosti světla a její homogenita

 

Závěr

Jak již bylo uvedeno, nejlepší hodnocení pro každou z uvedených metrik je 1, nejhorší hodnocení je 3. Takže optimální hodnocení dle normy EN 379 je 1/1/1/1 a nejhorší hodnocení, které může kukla získat, je 3/3/3/3. Většina kukel od uznávaných výrobců dosáhne alespoň hodnocení 1/1/1/3, špičkové kukly získají skóre 1/1/1/2 a stále častěji i 1/1/1/1.

U poslední metriky (úhlové závislosti) je ale dobré se pozastavit. A to v souvislosti se stále se zvyšujícími požadavky na velikost průzoru samostmívacích kazet. Světlo se totiž při průniku přes sklo přirozeně láme a čím větší je plocha samostmívací kazety (resp. pozorovací úhel), tím obtížnější je dosáhnout konzistentního pohledu z jakéhokoliv úhlu. Trendem je, že svařovací kukly mají stále větší průzory samostmívacích kazet, ale to je vlastně kámen úrazu při požadavku na dosažení hodnoty úhlové závislosti 1. Zatímco první tři metriky mohou výrobci zdokonalit změnou výrobních procesů či použitých materiálů, u poslední metriky (úhlové závislosti) je získání nejlepší hodnoty u kukel s velkými průzory velice složitý úkol. Lze proto říci, že v současné době je u kukel s velkými průzory hodnota 1/1/1/2 dle normy EN 379 brána jako vynikající.

Zkušení svářeči, kteří používají kuklu s hodnocením 1/1/1/1, případně 1/1/1/2 okamžitě rozeznají rozdíl v optické čistotě. Tvrdí, že vidí lépe, místo svaru je jasnější a práce je komfortnější, než při použití kukly s hodnocením například 1/2/1/2. Svářeč vidí oblouk bez zkreslení a pozná rozdíl oproti kuklám s nižším hodnocením. Zatímco laik mírné rozdíly v parametrech nevnímá, profesionální svářeč, který svařuje 8 hodin denně, okamžitě postřehne rozdíl mezi hodnotami 1 a 2 a obrovský rozdíl mezi hodnotami 1 a 3.

A co víc, optická čistota hraje roli i v produktivitě svářeče. Pokud se díváte přes obraz zkreslující samostmívací kazetu s případnými nečistotami a nehomogenním zatmavením, Vaše oči se musí více namáhat, aby viděly ostře a svařování se tak stává náročnějším. Navíc s rizikem nedostatečné ochrany zraku. Používání kukly s kvalitní samostmívací kazetou umožňuje svářeči pracovat déle, s větším komfortem a s minimální zdravotní zátěží.

×

Splátková kalkulačka ESSOX