Pracovní polohy při svařování

Poloha PA u tupého svaru, poloha PD u svaru koutového, svařování vpřed či vzad... Každý svářeč se již určitě setkal s podobnými termíny, ale ne každému je vždy jasné, co vlastně znamenají. V tomto článku naleznete ucelený přehled všech pracovních poloh při svařování.

 

Hlavní polohy u tupých a koutových svarů

 • PA - poloha vodorovná shora
 • PB - poloha vodorovná šikmo shora
 • PC - poloha vodorovná
 • PD - poloha vodorovná šikmo nad hlavou
 • PE - poloha vodorovná nad hlavou
 • PF - poloha svislá nahoru
 • PG - poloha svislá dolů
 • PH - svařování trubky zdola nahoru
 • PJ - svařování trubky shora dolu
 • PK - orbitální svařování trubek

 

Hlavní svařovací polohy PA - PG

Hlavní svařovací polohy PA - PG

 

Svařovací poloha PH

Svařovací poloha PH

 

Svařovací poloha PJ

Svařovací poloha PJ

 

Šikmé polohy

Jedná se o polohy s nakloněnou osou plechů, nejčastěji trubek. Tyto polohy jsou určeny sklonem trubky.

 • H-Lxxx - svařování nahoru k vrcholu svaru (kde xxx je úhel naklonění trubky, např. H-L045)
 • J-Lxxx - svařování od vrcholu svaru dolů (kde xxx je úhel naklonění trubky, např. J-L060)

 

Definice směrů svařování

 • svařování VPŘED - osa elektrody svírá se směrem svařování tupý úhel (110° - 125°)
 • svařování VZAD - osa elektrody svírá se směrem svařování ostrý úhel (60° - 70°)

 

Bližší informace o svařovacích polohách lze získat v normě ČSN EN ISO 6947, která tyto polohy definuje a umožňuje určení polohy svarů v prostoru pomocí úhlu sklonu a otočení.

 

Přehled pracovních poloh při svařování​ dle EN ISO 6947

Přehled pracovních poloh při svařování​ dle EN ISO 6947

×

Splátková kalkulačka ESSOX